TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Yevropa kengashi Prezidentini qabul qildi.