TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Bo`ka tumanida Beshta tashabbusni joriy qilish bo`yicha platforma yaratildi