TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Beshta tashabbus boʻyicha dasturlar yoshlar va xotin-qizlar manfaatlariga xizmat qiladi