TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Toshkent yuqori texnologiyalar rivojlangan yirik xalqaro markazga aylanadi