TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Maqsad – taraqqiyot, ammo xavfsizlik masalasi ham dolzarblikda undan qolishmaydi